Tani hotel zaprasza

Nasz hotel dysponuje 30 pokojami 1, 2 i 3-osobowymi. Każdy pokój posiada łazienkę, jest przestronny i komfortowo wyposażony w TV, TV SAT, telefon oraz bezprzewodowy internet. Nasz obiekt posiada trzy przestronne sale konferencyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio-wizualny oraz projektory, niezbędne do przeprowadzenia różnorodnych spotkań lub szkoleń. Ponadto hotel posiada monitorowany parking, windę, podjazdy oraz sprzęt, który umożliwia obsługę gości niepełnosprawnych. Oferujemy nie tylko doskonałe zakwaterowanie, ale również dobrze zorganizowane zaplecze konferencyjne. Kompleksowe usługi i możliwości organizacji szkoleń, konferencji i spotkań biznesowych bez konieczności opuszczania hotelu to jeden z naszych atutów. Rezerwację hotelu można przeprowadzić w serwisie Booking hotelen.pl/booking.

Cheap hotel invites

Our hotel has 30 single, double and triple rooms. Each room has a bathroom, is spacious and comfortably equipped with TV, satellite TV, telephone and wireless internet. Our facility has three spacious conference rooms equipped with modern audio-visual equipment and projectors, necessary to carry out various meetings or trainings. In addition, the hotel has a monitored car park, elevator, ramps and equipment that enables disabled guests. We offer not only excellent accommodation, but also well-organized conference facilities. Comprehensive services and opportunities to organize trainings, conferences and business meetings without leaving the hotel is one of our strengths. The hotel reservation can be made at the hotelex.eu.

 

INFO